Kurallar - Uğur Medya | Uğur Soğutma Dijital Medya Arşivi

Kurallar

"ANNEM BENİM UĞURUM" SELFİE YARIŞMASI KATILIM ŞARTLARI
 
 “Annem Benim Uğur’um“ Selfie yarışması, Uğur Soğutma Makinaları San. ve Tic. A.Ş. tarafından, sosyal medya kanalları üzerinde düzenlenecek olup; katılım şartları ile sair koşullar işbu metinde düzenlenmiştir.
 
Beni nasıl bir yarışma bekliyor?
• İşbu Yarışmaya katılım başvurusu; 08/05/2017 Tarihinden itibaren iki (2) hafta süre ile yapılabilecektir. İki haftalık sürenin son günü saat 17:00 den itibaren katılım başvurusu kabul edilmeyecek, herhangi bir başvuru yapılması halinde bahsi geçen başvuru geçersiz sayılacaktır.
 
• #AnnemBenimUgurum etiketi ile annesi ile fotoğrafını uygulamaya yükleyip, uygulamaya kayıt yapan kullanıcılar tarafından en çok oy alan 3 kişi, yarışma jürisi tarafından değerlendirilir. Jüri tarafından belirlenen 3 kişi sürpriz hediye kazananlar olarak açıklanacaktır. Uğur Soğutma Mak. San. ve Tic. A.Ş. dilediği zaman herhangi bir bildirimde bulunmaksızın tek taraflı olarak bahsi geçen paket içeriğini değiştirme, azaltma ve veya arttırma hakkına sahiptir.
 
• Her katılımcı yalnızca bir (1) adet fotoğraf ile Yarışmaya katılabilir. Katılımcının birden fazla fotoğraf ile başvuruda bulunması halinde yalnızca ilk fotoğraf değerlendirmeye alınacak, ilk fotoğraftan sonra yüklenen fotoğraflar ile yapılan başvurular geçerlilik taşımayacaktır.
 
Puanlama nasıl olacak?
• Başvuru süresinin sona ermesini takiben 3 gün içerisinde, başvuruda bulunan kişilerin fotoğrafları, jüri tarafından incelenecek; yarışma koşullarına, yasal düzenlemelere, ahlaka aykırı olan ve veya jüri tarafından uygun bulunmayan fotoğraflar onaylanmayacak, yarışmaya dahil edilmeyecektir. Jüri tarafından onaylanan fotoğraflar, arasında en çok beğeni alan, jürinin belirlediği 3 fotoğraf yarışmayı kazanmış sayılacaktır.
 
Yarışmayı kazanan 3 kişi içinde en çok beğeni alan ilk 1 kişi daha az beğeni alan diğer 2 kişinin kazanmaya hak ettikleri sürpriz hediye farklılık gösterebilir.
 
Gizlilik ve Diğer Yarışma Kuralları
• Uğur Soğutma Mak. San. ve Tic. A.Ş.herhangi bir bildirimde bulunmaksızın dilediği zaman tek taraflı olarak işbu yarışmayı durdurma, duraklatma, yeniden başlatma, yarışma koşullarında dilediği zaman ve şekilde herhangi bir bildirimde bulunmaksızın tek taraflı değişiklik yapma, Hediye Paketi içeriğinde tek taraflı herhangi bir şekilde değişiklik yapma ve veya benzeri edimlerde bulunma hakkına sahiptir.
 
• Uğur Soğutma Mak. San ve Tic. A.Ş.nin yarışma boyunca, yarışma sonuçlarını olumsuz yönde etkileyecek şekilde bilgisayar teknolojilerini kullanarak hile yaptığından şüphe edilen, tespit edilen ya da haksız yollardan kazanç elde edilen işlemleri ve/veya yarışmacıları tespit etmesi durumunda; yarışmacıların o güne kadarki bütün kampanya verilerini, ödül haklarını hiçbir uyarı yapmadan iptal etme ve/veya bu kişiler hakkında yasal işlem başlatma hakları mevcuttur. Aynı bilgisayardan ve/veya IP adres ve IP adres blogundan verilen oylar mükerrer sayılacağı için, kullanıcının oyları geçersiz sayılacaktır. Bahsi geçen sebeplerle Uğur Soğutma Makinaları San. ve Tic. A.Ş. nin maddi manevi herhangi bir zarara uğraması durumunda Uğur Soğutma Makinaları San. ve Tic. A.Ş. bu zararı, zarara sebebiyet veren yarışmacı ya da yarışmacılardan tazmin etme hakkına sahiptir. İşbu maddede yer alan edimlerde bulunan yarışmacılar, kazananlar listesinde yer alsalar dahi, bütün kampanya verileri silinecek ve hediye paketi kazanma hakları ortadan kalkacaktır. Bahsi geçen yarışmacılar bu sebeple Uğur Soğutma Mak. San. ve Tic. A.Ş. den herhangi bir tazminat veya sair talepte bulunamayacaklardır.
 
Uğur Soğutma Mak. San. ve Tic. A.Ş. tarafından; herhangi bir yarışmacının, yarışma koşullarını ihlal ederek herhangi bir yolla hile yaptığı tespit edilir ise; işbu yarışmacı herhangi bir ihtara gerek olmaksızın derhal yarışmadan diskalifiye edilecektir. Ayrıca, o tarihe kadar kazanmış olduğu herhangi bir ödül mevcut ise bu ödül kendisinden geri alınarak, hakkında hukuki ve cezai işlem başlatılacaktır.
 
• Uğur Soğutma Mak. San. ve Tic. A.Ş. bu yarışmaya katılım esnasında ve yarışma süresince, yarışmacıların kişisel bilgisayarları ve/veya İnternet erişimlerinden ve veya her türlü teknik aksaklıklardan (İnternet hızının düşük olması, bağlantının kopması vb…) oluşabilecek problemlerden ve veya söz konusu bilgisayarlara yetkisiz erişim vb. durumlardan kaynaklanabilecek problem ve zararlardan dolayı sorumlu tutulamaz.

• Uğur Soğutma Mak. San. ve Tic. A.Ş., “Annem Benim Uğurum Fotoğraf Yarışması” kapsamında, elde edilen görsel ya da yazılı tüm içerik ve bilgiler, herhangi bir telif hakkı oluşmadan, istenildiği şekilde pazarlama, tanıtım vb. faaliyetlerde kullanabilecektir. İşbu görsel ya da yazılı içerik ve bilgilerin sahibi münhasıran Uğur Soğutma Mak. San. ve Tic. A.Ş.’dir. Katılımcı, işbu yarışma kapsamında paylaştığı yazılı ve görsel içerik ve bilgilerin eser sahipliğinden kaynaklanan mali haklar olan; “i) işleme, ii) çoğaltma, iii) yayma, iv) digital ortam da dâhil olmak üzere umuma iletim, v) Temsil” haklarının tamamı ile bunlarla ilgili bağlantılı ve bu hakların kullanılması için devri gereken manevi hakların tamamını süresiz bir şekilde Uğur Soğutma Mak. San. ve Tic. A.Ş.’ye devrettiğini peşinen kabul ve beyan eder. Katılımcılar, Uğur Soğutma Mak. San. ve Tic. A.Ş.’den ayrıca herhangi bir bedel talebinde bulunulmamayı kabul ve taahhüt etmektedir.
 
• İşbu yarışma kapsamında ortaya çıkan her türlü uyuşmazlıkta, Uğur Soğutma Mak. San. ve Tic. A.Ş.’nin yarışmaya ilişkin belge, bilgi ve kayıtları esas alınarak delil kabul edilecektir. Uyuşmazlıkların çözümünde yasal yollara başvurulmasını gerektirecek bir durumun oluşması halinde Nazilli ve İzmir Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.
 
• Kazanan yarışmacıların Hediye paketini teslim alabilmeleri için, teslim sırasında, yarışma kayıtlarındaki bilgilerin doğruluğunun ispatı amacıyla, üzerinde TC Kimlik Numarasının bulunduğu geçerli nüfus cüzdanını ibraz etmeleri gerekmektedir. Belirtilen şekilde kimlik ibraz etmeyen yarışmacılar Hediye Paketi kazanmış olsalar bile diskalifiye olarak ödül haklarını kaybedeceklerdir. İbraz edilen kimlikte yer alan bilgiler ile yarışma kayıtlarında yer alan bilgilerin birbiriyle uyuşmaması halinde teslim gerçekleştirilmeyecek, yarışmacı ödül hakkını kaybedecektir. Bu hallerde yarışmacı, Uğur Soğutma Mak. San. ve Tic. A.Ş. den herhangi bir hak ve veya tazminat talebinde bulunmayacağını peşinen kabul beyan ve taahhüt eder.
 
• Yarışmanın kazananı hediye paketinin nakit karşılığını talep edemez, kazandığı hediye paketini değiştiremez, hakkını devredemez ve/veya satamaz.
 
• Yarışmaya katılan herkes yarışma koşullarını okumuş, anlamış ve peşinen kabul etmiş sayılır.
 
• Aralarında 1. Derece kan bağı bulunan bireyler arasından yalnızca 1 ( bir ) kişi ödül kazanma hakkına sahiptir. 1. Derece kan bağına sahip biden fazla yarışmacının ödül kazanmış olduğunun tespiti ile diğerlerinden daha yüksek oy oranına sahip olan yarışmacı ödülü kazanmış sayılacak, diğerleri ödül hakkını kaybedeceklerdir. İşbu maddede yer alan düzenleme uyarınca ödül hakkını kaybeden kişi veya kişiler Uğur Soğutma Mak. San. ve Tic. A.Ş. den herhangi bir hak ve veya tazminat talebinde bulunmayacaklarını peşinen kabul beyan ve taahhüt ederler.
 
• Yarışmaya katılan herkes, işbu metinde yer alan hükümlerin tamamını peşinen kabul etmiş sayılır. Yarışmaya, Uğur Soğutma Mak. San. ve Tic. A.Ş. ve/veya grup Şirketlerinin herhangi birinin bünyesinde çalışanlar ile bahsi geçen çalışanların birinci dereceden yakınları ve/veya vekilleri/temsilcileri ve Adjans Tanıtım Reklam Eğitim ve İnt. Hiz. San. Tic. Ltd. Şti. çalışanları ve bahsi geçen çalışanların birinci derecen yakınları katılamazlar. İşbu maddede tanımlanan şahıslar Yarışmaya katılmış olsalar dahi, maddede yer alan koşulların varlığının tespiti ile derhal yarışmadan diskalifiye edilirler, ödül kazanmış olmaları halinde ise ödülü teslim alma hakkını kaybederler. İşbu maddede yer alan düzenleme uyarınca ödül hakkını kaybeden kişi veya kişiler ve veya yarışmadan diskalifiye edilen kişi veya kişiler Uğur Soğutma Mak. San. ve Tic. A.Ş. den herhangi bir hak ve veya tazminat talebinde bulunmayacaklarını peşinen kabul beyan ve taahhüt ederler.

Öne Çıkan Videolar

En sevdiklerimiz uğruna bir sürpriz var Uğurda!
Uğur Dikey Derin Dondurucularla Yiyeceklerinizi Düzenli Bir Şekilde Saklayın
Uğur 3 Fonksiyonlu Derin Dondurucular
Uğur Yatay Derin Dondurucular %25e Varan Ekstra İç Hacimli
Uğur Soğutma Kompresör Değişimi
Uğur Şerbet Makinesi Kullanım Kılavuzu