Katılım Koşulları - Uğur Medya | Uğur Soğutma Dijital Medya Arşivi

Katılım Koşulları

 “Uğurlu Kareler” Fotoğraf Yarışması, Uğur Soğutma Makinaları San. ve Tic. A.Ş. tarafından, Instagram ve Twitter sosyal ağları üzerinden düzenlenecektir. Katılım koşulları ile diğer hususlar işbu metinde düzenlenmiştir.

1. Beni nasıl bir yarışma bekliyor?
  1.1 Uğurlu Kareler yarışması için işbu Yarışmaya katılım başvurusu; 15 Ağustos -22 Ağustos 2017 tarihleri arasında olmak üzere bir (1) hafta süre ile yapılacaktır. Bir hafta sürenin dolduğu 22 Ağustos günü saat 00:01’den itibaren katılım başvurusu kabul edilmeyecek, herhangi bir başvuru yapılması halinde bahsi geçen başvuru geçersiz sayılacaktır.
    1.2 Yarışmacı, "mor renkli" ya da “mor temalı” herhangi bir fotoğraf çekip “#UğurluKareler” etiketi ile Facebook’taki ilgili gönderinin altına, Instagram’da kendi sayfasından Uğur Soğutma’yı da etiketleyerek veya Twitter üzerinden ilgili gönderiye cevaben paylaşacaktır. Fotoğraf konusu haricinde çekim konsepti ile ilgili bir sınırlama bulunmamaktadır.
   1.3 Ayrıca yüklenen fotoğraflar ugurlukareler.com yarışma sitesi üzerinden takip edilebilecektir. Instagram hesabı gizli olan üyelerin fotoğraf paylaşımları "ugurlukareler.com" sitesinde yayımlanmamaktadır.
2- Puanlama nasıl olacak?
    2.1 Uğurlu Kareler yarışması için bir haftalık sürenin dolduğu son gün itibarı ile Facebook, Instagram ve Twitter kullanıcılarının fotoğrafları, Uğur Soğutma Makinaları San. ve Tic. A.Ş. tarafından oluşturulan Jüri üyeleri (fotoğrafçı Ahmet Doğan Ceylan, grafik tasarımcı Çağdaş İnci ve grafik tasarımcı Burak Danış) tarafından değerlendirilerek birinci olan fotoğraf seçilecektir.
    2.2 Uğurlu Kareler yarışması için başvuru süresinin sona ermesini takiben 4 iş günü içerisinde, başvuruda bulunan kişilerin fotoğrafları jüri tarafından incelenecek; yarışma koşullarına, yasal düzenlemelere, ahlaka aykırı olan ve veya jüri tarafından uygun bulunmayan fotoğraflar onaylanmayacak, yarışmaya dahil edilmeyecektir. Jürinin seçtiği en iyi fotoğraf kazanmış sayılacaktır.
3- Kazanan nasıl açıklanacak?
     3.1 Uğurlu Kareler yarışmasının kazananı 28 Ağustos 2017 tarihinde ugurlukareler.com yarışma sitesinde ve sosyal medya hesaplarımızdan ilan edilecektir.
     3.2 Yarışmanın birincisi yarışmacı, kazananların ilan edilmesinden itibaren yarışmaya katıldığı sosyal medya hesabından (Facebook, Instagram veya Twitter) iletişim ve adres bilgilerini ulaştıracaktır.
4- Hediyeler nedir?
       4.1 Uğurlu Kareler yarışması için tüm mecralardan katılan yarışmacılar arasından seçilen birinci yarışmacıya UED 210 Mor A++ Derin Dondurucu gönderilecektir.
5- Gizlilik ve Diğer Yarışma Kuralları
   5.1 Uğur Soğutma Mak. San. ve Tic. A.Ş.herhangi bir bildirimde bulunmaksızın dilediği zaman tek taraflı olarak işbu yarışmayı durdurma, duraklatma, yeniden başlatma, tek taraflı değişiklik yapma, hediye içeriğinde değişiklik yapma ve/veya benzeri davranışlarda bulunma hakkına sahiptir.
    5.2. Uğur Soğutma Mak. San. ve Tic. A.Ş., “Uğurlu Kareler Fotoğraf Yarışması” kapsamında, elde edilen görsel ya da yazılı tüm içerik ve bilgiler, herhangi bir telif hakkı oluşmadan, istenildiği şekilde pazarlama, tanıtım vb. faaliyetlerde kullanabilecektir. İşbu görsel ya da yazılı içerik ve bilgilerin sahibi münhasıran Uğur Soğutma Mak. San. ve Tic. A.Ş.’dir. Katılımcı, işbu yarışma kapsamında paylaştığı yazılı ve görsel içerik ve bilgilerin eser sahipliğinden kaynaklanan mali haklar olan; “i) işleme, ii) çoğaltma, iii) yayma, iv) dijital ortam da dâhil olmak üzere umuma iletim, v) Temsil” haklarının tamamı ile bunlarla ilgili bağlantılı ve bu hakların kullanılması için devri gereken manevi hakların tamamını süresiz bir şekilde Uğur Soğutma Mak. San. ve Tic. A.Ş.’ye devrettiğini peşinen kabul ve beyan eder. Katılımcılar, Uğur Soğutma Mak. San. ve Tic. A.Ş.’den ayrıca herhangi bir bedel talebinde bulunmamayı kabul ve taahhüt etmektedir.
    5.3 Yarışmaya 18 yaşını tamamlamış kişiler katılabilecektir. Katılımcılar yalnızca kendi adlarına katılabilirler, başkaları adına katılım yapamazlar. Bu kurallara uymayan katılımcılar yarışmaya katılmış ve yarışmayı kazanmış olsalar dahi, ödüle hak kazanmazlar.
   5.4. Katılımcı yalnızca bir (1) adet fotoğraf ile yarışmaya katılabilecektir. Katılımcının birden fazla fotoğraf ile başvuruda bulunması halinde yalnızca ilk fotoğraf değerlendirmeye alınacak, ilk fotoğraftan sonra yüklenen fotoğraflar ile yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır. Katılımcılar, paylaştıkları görsel veya yazılı içerik ve bilgilerin, hukuka aykırılık oluşturmadığını, telif haklarını ihlal etmediğini kabul ve taahhüt etmektedir. Hukuka aykırı görsel veya yazılı içerik ve bilgi paylaşan katılımcılar, bu paylaşımlarından süresiz olarak kendileri sorumludur. Uğur Soğutma Mak. San. ve Tic. A.Ş.’nin hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.
    5.5 Uğur Soğutma Mak. San ve Tic. A.Ş.nin yarışma boyunca, yarışma sonuçlarını olumsuz yönde etkileyecek şekilde bilgisayar teknolojilerini kullanarak hile yaptığından şüphe edilen veya tespit edilen yarışmacıların o güne kadarki bütün kampanya verilerini, ödül haklarını hiçbir uyarı yapmadan iptal etme ve/veya bu kişiler hakkında yasal işlem başlatma hakkı mevcuttur. Ayrıca işbu yarışmacı herhangi bir ihtara gerek olmaksızın derhal yarışmadan diskalifiye edilecek, o tarihe kadar kazanmış olduğu herhangi bir ödül mevcut ise bu ödül kendisinden geri alınarak, hakkında hukuki ve cezai işlem başlatılacaktır.
    5.6 Uğur Soğutma Mak. San. ve Tic. A.Ş. bu yarışmaya katılım esnasında ve yarışma süresince, yarışmacıların kişisel bilgisayarları ve/veya internet erişimlerinden ve/veya her türlü teknik aksaklıklardan (internet hızının düşük olması, bağlantının kopması vb.) oluşabilecek problemlerden ve/veya söz konusu bilgisayarlara yetkisiz erişim vb. durumlardan kaynaklanabilecek problem ve zararlardan dolayı sorumlu tutulamaz.
    5.7 Kazanan yarışmacının hediyesini teslim alabilmesi için, teslim sırasında; ugurlukareler.com sitesine giriş yaparken verdikleri bilgilerin doğruluğunun ispatı amacıyla, fotoğraflı ve TC Kimlik Numarasının bulunduğu geçerli nüfus cüzdanını ibraz etmeleri gerekmektedir. Belirtilen şekilde kimlik ibraz etmeyen yarışmacılar hediye kazanmış olsalar bile diskalifiye olarak ödül haklarını kaybedeceklerdir. İbraz edilen kimlikte yer alan bilgiler ile yarışma kayıtlarında yer alan bilgilerin birbiriyle uyuşmaması halinde teslim gerçekleştirilmeyecek, yarışmacı ödül hakkını kaybedecektir. Bu hallerde yarışmacı, Uğur Soğutma Mak. San. ve Tic. A.Ş. den herhangi bir hak ve veya tazminat taleplerinden peşinen feragat etmektedirler.
    5.8 Yarışmayı kazanan veya dereceye giren katılımcının, yukarıda belirtilen nedenlerle ilgili ödüle hak kazanamadığı tespit edilmesi üzerine, jüri tarafından yapılan sıralamaya göre bir sonraki kişi ödüle hak kazanmış veya dereceye girmiş sayılır.
    5.9 Yarışmaya, Uğur Soğutma Mak. San. ve Tic. A.Ş. ve/veya Grup Şirketlerinin herhangi birinin bünyesinde çalışanlar ile bahsi geçen çalışanların birinci dereceden yakınları ve/veya vekilleri/temsilcileri ve İnce Fikirler Tanıtım Gıda Paz.San.Tic.Ltd.Şti.’nin çalışanları ve bahsi geçen çalışanların birinci derecen yakınları katılamazlar. İşbu maddede tanımlanan şahıslar Yarışmaya katılmış olsalar dahi, maddede yer alan koşulların varlığının tespiti ile derhal yarışmadan diskalifiye edilirler, ödül kazanmış olmaları halinde ise ödülü teslim alma hakkını kaybederler. İşbu maddede yer alan düzenleme uyarınca ödül hakkını kaybeden kişi veya kişiler ve/veya yarışmadan diskalifiye edilen kişi veya kişiler Uğur Soğutma Mak. San. ve Tic. A.Ş. den herhangi bir hak ve veya tazminat talebinde bulunmayacaklarını peşinen kabul beyan ve taahhüt ederler.
    5.10 İşbu yarışma kapsamında ortaya çıkan her türlü uyuşmazlıkta, Uğur Soğutma Mak. San. ve Tic.A.Ş.’nin yarışmaya ilişkin belge, bilgi ve kayıtları esas alınarak delil kabul edilecektir. Uyuşmazlıkların çözümünde yasal yollara başvurulmasını gerektirecek bir durumun oluşması halinde Nazilli ve İzmir Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.
    5.11 Yarışmanın kazananı hediyelerin nakit karşılığını talep edemez, kazandığı hediyeyi değiştiremez, hakkını devredemez ve/veya satamaz.
    5.12 Yarışmaya katılan herkes işbu metinde yer alan Yarışma Katılım Şartlarını okumuş, anlamış ve peşinen kabul etmiş sayılır.

Öne Çıkan Videolar

En sevdiklerimiz uğruna bir sürpriz var Uğurda!
Uğur Dikey Derin Dondurucularla Yiyeceklerinizi Düzenli Bir Şekilde Saklayın
Uğur 3 Fonksiyonlu Derin Dondurucular
Uğur Yatay Derin Dondurucular %25e Varan Ekstra İç Hacimli
Uğur Soğutma Kompresör Değişimi
Uğur Şerbet Makinesi Kullanım Kılavuzu