Katılım Koşulları - Uğur Medya | Uğur Soğutma Dijital Medya Arşivi

Katılım Koşulları

 “Uğurlu Kareler” Fotoğraf Yarışması, Uğur Soğutma Makinaları San. ve Tic. A.Ş. tarafından, Instagram ve Twitter sosyal ağları üzerinden düzenlenecektir. Katılım koşulları ile diğer hususlar işbu metinde düzenlenmiştir.

1. Beni nasıl bir yarışma bekliyor?
    1.1  Uğurlu Kareler yarışması için işbu Yarışmaya katılım başvurusu; 08 Eylül-08 Kasım tarihleri arasında olmak üzere iki (2) ay süre ile yapılacaktır. İki ay sürenin dolduğu 08 Kasım günü saat 24:00’den itibaren katılım başvurusu kabul edilmeyecek, herhangi bir başvuru yapılması halinde bahsi geçen başvuru geçersiz sayılacaktır.
    1.2  En Baba Kare yarışması için işbu Yarışmaya katılım başvurusu; 13 Haziran-26 Haziran 2016 tarihleri arasında olmak üzere iki (2) hafta süre ile yapılacaktır. İki hafta sürenin dolduğu 26 Haziran 2016 günü saat 24:00’den itibaren katılım başvurusu kabul edilmeyecek, herhangi bir başvuru yapılması halinde bahsi geçen başvuru geçersiz sayılacaktır.
    1.3  Annem Benim Uğurum yarışması için işbu Yarışmaya katılım başvurusu; 01 Mayıs-22 Mayıs 2016 tarihleri arasında olmak üzere üç (3) hafta süre ile yapılabilecektir. Üç haftalık sürenin dolduğu 22 Mayıs 2016  günü saat 24:00´den itibaren katılım başvurusu kabul edilmeyecek, herhangi bir başvuru yapılması halinde bahsi geçen başvuru geçersiz sayılacaktır.
    1.4 Yarışmacı, "uğurlu" saydığı veya "benim uğurum" dediği herhangi bir kişi veya obje ile birlikte fotoğrafını çekip “#uğurlukareler” etiketi ile Instagram veya Twitter üzerinden paylaşacaktır. Yarışmacı, "en baba kare" saydığı veya "benim en baba karem" dediği babalar gününe özel babanızla birlikte fotoğrafını çekip “#enbabakare” etiketi ile Facebook, Instagram veya Twitter üzerinden paylaşacaktır. Yarışmacı, "annembenimuğurum" saydığı veya "annembenimuğurum" dediği anneler gününe özel annesiyle birlikte fotoğrafını çekip #annemuğurum etiketi ile Facebook, Instagram veya Twitter üzerinden paylaşacaktır. Fotoğraf konusu haricinde çekim konsepti ile ilgili bir sınırlama bulunmamaktadır.
   1.5 Ayrıca yüklenen fotoğraflar ugurlukareler.com yarışma sitesi üzerinden takip edilebilecektir. Facebook, Instagram ve Twitter hesabı gizli olan üyelerin fotoğraf paylaşımları "ugurlukareler.com" sitesinde yayınlanmamaktadır.
2- Puanlama nasıl olacak?
    2.1 Uğurlu Kareler yarışması için iki aylık sürenin dolduğu son gün itibarı ile Instagram ve Twitter kullanıcılarından en çok beğeniyi alan ilk 10 yarışmacının fotoğrafları, Uğur Soğutma Makinaları San. ve Tic. A.Ş. tarafından oluşturulan Jüri üyeleri tarafından değerlendirilerek birinci ve dereceye giren üç (3) yarışmacı seçilecektir.
    2.2 En Baba Kare yarışması için başvuru süresinin sona ermesini takiben 3 gün içerisinde, başvuruda bulunan kişilerin fotoğrafları, jüri tarafından incelenecek; yarışma koşullarına, yasal düzenlemelere, ahlaka aykırı olan ve veya jüri tarafından uygun bulunmayan fotoğraflar onaylanmayacak, yarışmaya dahil edilmeyecektir. Jüri tarafından onaylanan fotoğraflar, arasında en çok beğeni alan, jürinin belirlediği üç(3) fotoğraf yarışmayı kazanmış sayılacaktır.
   2.3 Annem Benim Uğurum için başvuru süresinin sona ermesini takiben 3 gün içerisinde, başvuruda bulunan kişilerin fotoğrafları, jüri tarafından incelenecek; yarışma koşullarına, yasal düzenlemelere, ahlaka aykırı olan ve veya jüri tarafından uygun bulunmayan fotoğraflar onaylanmayacak, yarışmaya dahil edilmeyecektir. Jüri tarafından onaylanan fotoğraflar, arasında en çok beğeni alan, jürinin belirlediği 20 fotoğraf yarışmayı kazanmış sayılacaktır. Yarışmayı kazanan 20 kişi içinde en çok beğeni alan ilk 10 kişi ile daha az beğeni alan diğer 10 kişinin kazanmaya hak ettikleri sürpriz hediye farklılık gösterebilir.
3- Kazanan nasıl açıklanacak?
    3.1 Uğurlu kareler yarışması kazananları 14 Kasım  günü ugurlukareler.com yarışma sitesinde ve sosyal medya hesaplarımızdan ilan edilecektir.
    3.2 Yarışmanın birincisi ve dereceye giren beş(5) yarışmacı, kazananların ilan edilmesinden itibaren yarışmaya katıldıkları sosyal medya hesabı ile (Facebook, Instagram veya Twitter)ugurlukareler.com. sitesine giriş yaparak bilgilerini ulaştıracaktır.
    3.3 En Baba Kareler yarışması kazananları 30 Haziran günü ugurlukareler.com yarışma sitesinde  ve sosyal medya hesaplarımızdan ilan edilecektir.
    3.4 Annem Benim Uğurum yarışmasının kazananları 27 Mayıs günü ugurlukareler.com yarışma sitesinde ve sosyal medya hesaplarımızdan ilan edilecektir.
4- Hediyeler nedir?
    4.1 Uğurlu Kareler yarışması için birinci olan yarışmacıya süpriz hediye gönderilecektir.
    4.2 En Baba Kare yarışması için birinci olan yarışmacıya süpriz hediye gönderilecektir.
    4.3 Annem Benim Uğurum yarışması için  birinci olan yarışmacıya süpriz hediye gönderilecektir.
5- Gizlilik ve Diğer Yarışma Kuralları
    5.1 Uğur Soğutma Mak. San. ve Tic. A.Ş.herhangi bir bildirimde bulunmaksızın dilediği zaman tek taraflı olarak işbu yarışmayı durdurma, duraklatma, yeniden başlatma, tek taraflı değişiklik yapma, hediye içeriğinde değişiklik yapma ve/veya benzeri davranışlarda bulunma hakkına sahiptir.
    5.2. Uğur Soğutma Mak. San. ve Tic. A.Ş., “Uğurlu Kareler Fotoğraf Yarışması” kapsamında, elde edilen görsel ya da yazılı tüm içerik ve bilgiler, herhangi bir telif hakkı oluşmadan, istenildiği şekilde pazarlama, tanıtım vb. faaliyetlerde kullanabilecektir. İşbu görsel ya da yazılı içerik ve bilgilerin sahibi münhasıran Uğur Soğutma Mak. San. ve Tic. A.Ş.’dir. Katılımcı, işbu yarışma kapsamında paylaştığı yazılı ve görsel içerik ve bilgilerin eser sahipliğinden kaynaklanan mali haklar olan; “i) işleme, ii) çoğaltma, iii) yayma, iv) dijital ortam da dâhil olmak üzere umuma iletim, v) Temsil” haklarının tamamı ile bunlarla ilgili bağlantılı ve bu hakların kullanılması için devri gereken manevi hakların tamamını süresiz bir şekilde Uğur Soğutma Mak. San. ve Tic. A.Ş.’ye devrettiğini peşinen kabul ve beyan eder. Katılımcılar, Uğur Soğutma Mak. San. ve Tic. A.Ş.’den ayrıca herhangi bir bedel talebinde bulunmamayı kabul ve taahhüt etmektedir.
    5.3 Yarışmaya 18 yaşını tamamlamış kişiler katılabilecektir. Katılımcılar yalnızca kendi adlarına katılabilirler, başkaları adına katılım yapamazlar. Bu kurallara uymayan katılımcılar yarışmaya katılmış ve yarışmayı kazanmış olsalar dahi, ödüle hak kazanmazlar.
   5.4. Katılımcı yalnızca bir (1) adet fotoğraf ile yarışmaya katılabilecektir. Katılımcının birden fazla fotoğraf ile başvuruda bulunması halinde yalnızca ilk fotoğraf değerlendirmeye alınacak, ilk fotoğraftan sonra yüklenen fotoğraflar ile yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır. Katılımcılar, paylaştıkları görsel veya yazılı içerik ve bilgilerin, hukuka aykırılık oluşturmadığını, telif haklarını ihlal etmediğini kabul ve taahhüt etmektedir. Hukuka aykırı görsel veya yazılı içerik ve bilgi paylaşan katılımcılar, bu paylaşımlarından süresiz olarak kendileri sorumludur. Uğur Soğutma Mak. San. ve Tic. A.Ş.’nin hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.
    5.5 Uğur Soğutma Mak. San ve Tic. A.Ş.nin yarışma boyunca, yarışma sonuçlarını olumsuz yönde etkileyecek şekilde bilgisayar teknolojilerini kullanarak hile yaptığından şüphe edilen veya tespit edilen yarışmacıların o güne kadarki bütün kampanya verilerini, ödül haklarını hiçbir uyarı yapmadan iptal etme ve/veya bu kişiler hakkında yasal işlem başlatma hakkı mevcuttur. Ayrıca işbu yarışmacı herhangi bir ihtara gerek olmaksızın derhal yarışmadan diskalifiye edilecek, o tarihe kadar kazanmış olduğu herhangi bir ödül mevcut ise bu ödül kendisinden geri alınarak, hakkında hukuki ve cezai işlem başlatılacaktır.
    5.6 Aynı bilgisayardan ve/veya IP adres ve IP adres blogundan sahte hesaplar ile verilen oylar mükerrer sayılacağı için, yarışmacının oyları geçersiz sayılacaktır. Bahsi geçen sebeplerle Uğur Soğutma Makinaları San. ve Tic. A.Ş. nin maddi manevi herhangi bir zarara uğraması durumunda Uğur Soğutma Makinaları San. ve Tic. A.Ş. bu zararı, zarara sebebiyet veren yarışmacı ya da yarışmacılardan tazmin etme hakkına sahiptir. İşbu maddede yer alan edimlerde bulunan yarışmacılar, kazananlar listesinde yer alsalar dahi, bütün kampanya verileri silinecek ve hediye paketi kazanma hakları ortadan kalkacaktır. Bahsi geçen yarışmacılar bu sebeple Uğur Soğutma Mak. San. ve Tic. A.Ş. den herhangi bir tazminat veya sair talepte bulunamayacaklardır.
    5.7 Uğur Soğutma Mak. San. ve Tic. A.Ş. bu yarışmaya katılım esnasında ve yarışma süresince, yarışmacıların kişisel bilgisayarları ve/veya internet erişimlerinden ve/veya her türlü teknik aksaklıklardan (internet hızının düşük olması, bağlantının kopması vb.) oluşabilecek problemlerden ve/veya söz konusu bilgisayarlara yetkisiz erişim vb. durumlardan kaynaklanabilecek problem ve zararlardan dolayı sorumlu tutulamaz.
    5.8 Aralarında birinci derece kan bağı bulunan bireyler arasından yalnızca 1(bir) kişi ödül kazanma hakkına sahiptir. Birinci derece kan bağına sahip biden fazla yarışmacının ödül kazanmış olduğunun tespiti ile diğerleri ödül hakkını kaybedeceklerdir. Yeni ödül dağıtımı için Jüri üyeleri tarafından ikinci bir değerlendirme işlemi yapılacaktır. İşbu maddede yer alan düzenleme uyarınca ödül hakkını kaybeden kişi veya kişiler Uğur Soğutma Mak. San. ve Tic. A.Ş. den herhangi bir hak ve veya tazminat talebinde bulunmayacaklarını peşinen kabul beyan ve taahhüt ederler.
    5.9 Kazanan yarışmacıların hediyelerini teslim alabilmeleri için, teslim sırasında; ugurlukareler.com sitesine giriş yaparken verdikleri bilgilerin doğruluğunun ispatı amacıyla, fotoğraflı ve TC Kimlik Numarasının bulunduğu geçerli nüfus cüzdanını ibraz etmeleri gerekmektedir. Belirtilen şekilde kimlik ibraz etmeyen yarışmacılar hediye kazanmış olsalar bile diskalifiye olarak ödül haklarını kaybedeceklerdir. İbraz edilen kimlikte yer alan bilgiler ile yarışma kayıtlarında yer alan bilgilerin birbiriyle uyuşmaması halinde teslim gerçekleştirilmeyecek, yarışmacı ödül hakkını kaybedecektir. Bu hallerde yarışmacı, Uğur Soğutma Mak. San. ve Tic. A.Ş. den herhangi bir hak ve veya tazminat taleplerinden peşinen feragat etmektedirler.
    5.10 Yarışmayı kazanan veya dereceye giren katılımcıların, yukarıda belirtilen nedenlerle ilgili ödüle hak kazanamadığı tespit edilmesi üzerine, jüri tarafından yapılan sıralamaya göre bir sonraki kişi ödüle hak kazanmış veya dereceye girmiş sayılır.
    5.11 Yarışmaya, Uğur Soğutma Mak. San. ve Tic. A.Ş. ve/veya Grup Şirketlerinin herhangi birinin bünyesinde çalışanlar ile bahsi geçen çalışanların birinci dereceden yakınları ve/veya vekilleri/temsilcileri ve İnce Fikirler Tanıtım Gıda Paz.San.Tic.Ltd.Şti.’nin çalışanları ve bahsi geçen çalışanların birinci derecen yakınları katılamazlar. İşbu maddede tanımlanan şahıslar Yarışmaya katılmış olsalar dahi, maddede yer alan koşulların varlığının tespiti ile derhal yarışmadan diskalifiye edilirler, ödül kazanmış olmaları halinde ise ödülü teslim alma hakkını kaybederler. İşbu maddede yer alan düzenleme uyarınca ödül hakkını kaybeden kişi veya kişiler ve/veya yarışmadan diskalifiye edilen kişi veya kişiler Uğur Soğutma Mak. San. ve Tic. A.Ş. den herhangi bir hak ve veya tazminat talebinde bulunmayacaklarını peşinen kabul beyan ve taahhüt ederler.
    5.12 İşbu yarışma kapsamında ortaya çıkan her türlü uyuşmazlıkta, Uğur Soğutma Mak. San. ve Tic.A.Ş.’nin yarışmaya ilişkin belge, bilgi ve kayıtları esas alınarak delil kabul edilecektir. Uyuşmazlıkların çözümünde yasal yollara başvurulmasını gerektirecek bir durumun oluşması halinde Nazilli ve İzmir Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.
    5.13 Yarışmanın kazananı hediyelerin nakit karşılığını talep edemez, kazandığı hediyeyi değiştiremez, hakkını devredemez ve/veya satamaz.
    5.14 Yarışmaya katılan herkes işbu metinde yer alan Yarışma Katılım Şartlarını okumuş, anlamış ve peşinen kabul etmiş sayılır.

Öne Çıkan Videolar

UDR 12 KANUNi
UDR 12 PİRAMİT
UDR 12 FATİH
UDR 12 BARBAROS
UDR 12 BEYAZID
UDR 12 ERTUĞRUL